Arkeologiset kaivaukset kertovat ihmisen historiasta

Menneistä tapahtumista voimme saada tietoa monella tavalla. Yksi tapa on tutustua kirjalliseen materiaaliin. Kuitenkaan kirjallista materiaalia ei ole aina saatavilla, koska kovin vanhat kirjoitukset eivät ehkä ole säilyneet. Maailman varhaishistoriaa emme voi hahmottaa kirjalliseen materiaaliin perustuen kovinkaan hyvin, koska kirjallista materiaalia ei yksinkertaisesti ole olemassa tai säilyneet kirjoitukset ovat hajanaisia osia laajemmista kirjallisista kokonaisuuksista. Usein […]

Lisää